Platform Modernisering Strafvordering

Pmsv

Rubrieken

CTRL+ALT+DEL: De keuring van technische hulpmiddelen10/2022

Mr. C.M. Taylor Parkins-Ozephius, Mr. D.A. Wendt en D.A.G. van Toor PhD LLM BSc
Trefwoorden: Technische hulpmiddelen, Keuring, Besluit THS, Besluit OGW

    In deze bijdrage gaan wij in op het begrip technisch hulpmiddel en twee daaraan gekoppelde discussiepunten, te weten de definitie van technisch hulpmiddel en de voorafgaande keuring van software. Op basis daarvan beantwoorden wij in deze bijdrage de vraag wat het toekomstige recht moet regelen met betrekking tot de keuring van technische hulpmiddelen.

Mr. C.M. Taylor Parkins-Ozephius

Mr. C.M. (Celine) Taylor Parkins-Ozephius is als docent ­straf(proces)recht verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Mr. D.A. Wendt

Mr. D.A. (David) Wendt is als docent ­straf(proces)recht verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

D.A.G. van Toor PhD LLM BSc

D.A.G. (Dave) van Toor PhD LLM BSc is als universitair docent verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen en het Montaigne Centrum voor Rechtstaat en Rechtspleging van de Universiteit Utrecht.