Platform Modernisering Strafvordering

Pmsv

Licentie

Alle artikelen verschenen op dit Platform vallen onder de CC-BY-NC licentie. Gebruikers zijn vrij om het werk te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat en om het werk te bewerken, te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken. De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.

Deze voorwaarden zijn:

  • Naamsvermelding – De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  • NietCommercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

(bron: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/nl/)