Platform Modernisering Strafvordering

Pmsv

Redactie

Jan Crijns is hoogleraar straf- en strafprocesrecht en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie, Universiteit Leiden.

Hij promoveerde in 2010 aan de Universiteit Leiden (cum laude) op het proefschrift ‘De strafrechtelijke overeenkomst. De rechtsbetrekking met het Openbaar Ministerie op het grensvlak van publiek- en privaatrecht’.

Daarnaast is hij onder meer raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag, redacteur van Tekst & Commentaar Strafrecht en Strafvordering, redactievoorzitter van Strafblad en annotator voor de Nederlandse Jurisprudentie.

Ferry de Jong is hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Utrecht.

Hij promoveerde in 2009 aan de Universiteit Utrecht (cum laude). Hij studeerde Nederlands recht en Scandinavische taal- en letterkunde (cum laude; specialisatie: Noors en mediëvistiek) aan de Universiteit van Amsterdam.

Ferry is raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag en redactielid van Delikt en Delinkwent.

Marc Kessler is coördinerend raadadviseur strafvordering bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en in die functie betrokken bij het project tot modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. In 2001 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift 'Subjectieve bestanddelen in bijzondere wetten'.

Marc is onder meer voorzitter van de deelredactie van de rubriek Wetgeving in Ars Aequi en auteur van Tekst & Commentaar Strafvordering en Handboek strafzaken.

Joost Nan is hoogleraar straf- en strafprocesrecht, i.h.b. financieel-economisch strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij ongeveer een dag in de week cassatieadvocaat bij Wladimiroff Advocaten te Den Haag.

Hij studeerde rechten in Leiden (1996-2003), met als differentiatie strafrecht. Naast zijn baan als advocaat schreef hij als buitenpromovendus een proefschrift over het lex certa-beginsel, waarop hij in 2011 in Tilburg promoveerde. Op dit moment ligt de nadruk van zowel zijn onderwijs als onderzoek bij het strafprocesrecht en het financieel-economische strafrecht. Als advocaat legt hij zich toe op cassaties in strafzaken.

Lonneke Stevens is hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Zij studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Maastricht (cum laude) en promoveerde aan de Universiteit van Tilburg op 'Het nemo-teneturbeginsel in strafzaken: van zwijgrecht naar containerbegrip'.

Lonneke is onder meer redactielid van Delikt en Delinkwent, lid van de Reflectiekamer Kwaliteitsontwikkeling Openbaar Ministerie, en lid van de Raad van Advies van het WODC.

Tanja de Vette is freelance juridisch journalist en redacteur van Woord & Wet. Ze studeerde in 1998 af aan de School voor Journalistiek te Utrecht, en volgde vervolgens de studie Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam, die ze afrondde in 2006.

Ze is werkzaam als freelance juridisch auteur en redacteur voor juridische uitgeverijen voor publicaties inzake met name strafrecht en jeugdrecht. Daarnaast is ze ook werkzaam als freelance rechtbankverslaggever.