Platform Modernisering Strafvordering

Pmsv

Over dit platform

Op dit Open Access-platform vindt u wetenschappelijke en opiniërende bijdragen en literatuursuggesties over onderwerpen die voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering van belang zijn.

Dit platform wil een actuele bijdrage leveren aan de discussie over de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Daarnaast wil het platform informatie over het omvangrijke project tot modernisering van het Wetboek van Strafvordering toegankelijk maken. Alle bijdragen zijn vooraf beoordeeld door de redactie van het platform en zijn gratis in te zien, te downloaden en te printen. Om de discussie te stimuleren nodigen wij u graag uit om te reageren. Periodiek worden de bijdragen in een papieren uitgave gebundeld. Auteurs krijgen de gelegenheid om vooraf hun bijdrage te actualiseren.

ISSN

2589-5095

Schrijven voor het Platform Modernisering Strafvordering betekent:

  • Een peer-reviewprocedure voor wetenschappelijke bijdragen
  • Mogelijkheid artikelen te actualiseren naar aanleiding van online reacties
  • Behoud van auteursrecht
  • Publiceren op elk gewenst moment
  • De mogelijkheid om in het Nederlands of Engels te publiceren
  • Een opgemaakte PDF van uw artikel

Wilt u een bijdrage schrijven? U kunt hier onze auteursinstructie vinden.

Nieuw: Tijdschrift Modernisering Strafvordering

2 keer per jaar verschijnt er een geactualiseerde bundeling van bijdragen die eerder dit jaar op deze website zijn verschenen. Klik hier voor meer informatie.

Open Access Statement

Platform Modernisering Strafvordering is een academisch Open Access platform. Alle artikelen en opinies die op dit platform worden gepubliceerd zijn direct na publicatie vrij toegankelijk. Er zijn geen kosten verbonden aan het downloaden van artikelen en opinies.

Platform Modernisering Strafvordering hanteert de Creative Commons licentie CC-BY-NC. Deze licentie staat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken dat op jouw werk gebaseerd is zolang dit geen commerciële doeleinden heeft en de auteur uitsluitend wordt vermeld als maker. Afgeleide werken hoeven niet onder identieke voorwaarden te worden verspreid. Alle auteurs die bij Platform Modernisering Strafvordering publiceren stemmen in met deze wijze van publiceren.

Contact

Platform Modernisering Strafvordering is een initiatief van Boom juridisch. Heeft u vragen of opmerkingen over deze site? Mail naar info@boomjuridisch.nl.