Platform Modernisering Strafvordering

Pmsv

Wetgevingskalender modernisering strafvordering

Bijgewerkt tot 25 april 2019

De onderstaande informatie is ontleend aan openbare bronnen, in het bijzonder aan de voortgangsrapportages over het project modernisering strafvordering aan de Tweede en Eerste Kamer.

De gebruikelijke gang van een wetsvoorstel is achtereenvolgens: consultatie, voorlegging aan de Afdeling advisering van de Raad van State, indiening bij en behandeling door de Tweede Kamer, behandeling door de Eerste Kamer, publicatie in het Staatsblad, inwerkingtreding.

Congressen zijn alleen vermeld voor zover het initiatief uitging of mede uitging van het Ministerie van Justitie en Veiligheid of zijn rechtsvoorganger.

Voor meer documenten over het onderwerp Modernisering Wetboek van Strafvordering zie rijksoverheid.nl.

 Stappen die zijn gezetStappen die zijn aangekondigd
2020  

· Indiening wetsvoorstel voor het nieuwe wetboek bij de Tweede Kamer

· Consultatie uitvoeringsregelgeving nieuwe wetboek

2019  

· Boeken 1 t/m 6 als één wetsvoorstel voor advies voorleggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State

· Consultatie conceptvoorstel voor een experimentenwet strafvordering

· Consultatie conceptvoorstel voor een invoeringswet (betreft inwerkingtreding, overgangsrecht en aanpassingswetgeving, waaronder overheveling van de (inhoud van de) wetten internationale samenwerking en tenuitvoerlegging naar de boeken 7 en 8 van het nieuwe wetboek)

· Indiening wetsvoorstel voor het nieuwe wetboek bij de Tweede Kamer

· Consultatie uitvoeringsregelgeving nieuwe wetboek

2018

· Afzonderlijke consultatie van (voorstellen voor) wijzigingen in Boek 2 naar aanleiding van het rapport van de Commissie modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk (Regulering van opsporingsbevoegdheden in een digitale omgeving, 2018)

 
2017

· Internationale werkconferentie “rechtsvergelijkende inzichten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering” (samen met EUR)

· Derde congres modernisering strafvordering

· Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wijziging huidige wetboek, toekomstige boek 8) in het Staatsblad

· Wet herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken (wijziging huidige wetboek, toekomstige boek 7) in het Staatsblad

· Consultatie en publicatie conceptwetvoorstellen boek 3, 4, 5 en 6 (november; einde consultatietermijn augustus 2018)

· Consultatie en publicatie conceptwetsvoorstellen boeken 1 en 2 (februari; einde consultatietermijn juli 2017)

 
2016

· Hoorzitting en Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de contourennota

 
2015

· Tweede congres modernisering strafvordering

· Contourennota naar de Tweede en Eerste Kamer

· Consultatie concept-contourennota

 
2014

· Eerste congres modernisering strafvordering

· Discussiestukken modernisering strafvordering gepubliceerd