Platform Modernisering Strafvordering

Pmsv

Rubrieken

Toch minder ruimte voor het rechterlijk toezicht in het nieuwe wetboek? Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald02/2024

Mr. dr. M. Samadi
Trefwoorden:

    In mei 2022 publiceerde de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies op het toenmalige wetsvoorstel van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. In dit advies toonde de Afdeling zich in het bijzonder kritisch op een tweetal wijzigingen van de huidige regeling aangaande de rechterlijke reactie op onrechtmatigheden in het strafrechtelijk onderzoek, te weten de verruiming van de reikwijdte van de regeling en de invoering van het nieuwe criterium ‘het belang van een goede rechtsbedeling’ als normatief richtsnoer bij de toepassing van processuele sancties als reactie op onrechtmatig strafvorderlijk handelen. Inmiddels heeft de minister gehoor gegeven aan dit advies en deze voorgestelde wijzigingen in belangrijke mate teruggedraaid. Daardoor is het de vraag wat nu precies wordt beoogd met deze nieuwe regeling? In dit artikel vindt een kritische bespreking plaats van het advies van de Afdeling en de laatste versie van het wetsvoorstel. Beargumenteerd wordt dat juist deze twee wijzigingen een belangrijke bijdrage (hadden) kunnen leveren aan de volledigheid van het toezicht op de opsporing en roept in dat licht op tot (opnieuw) een herziening van de regeling.

Mr. dr. M. Samadi

Mr. dr. M. (Mojan) Samadi is universitair docent straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden.